Εταιρία | Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον, σεβόμαστε τις αρχές και της αξίες, προάγοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, επιδιώκοντας υψηλά πρότυπα και ακολουθώντας πάντα ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Υλοποιούμε τους στόχους μας με ακεραιότητα, σεβόμενοι το ανθρώπινο δυναμικό και την τοπική κοινωνία.

 

Copyright © 2010 BioDiesel All rights reserved.Powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα