Εταιρία | Ιστορία

H ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2005. Από τον Απρίλιο του 2007 παραδίδει βιοντίζελ υψηλής ποιότητας στα διυλιστήρια των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και της MOTOR OIL.

Από το 2009 η εταιρεία συνάπτει κάθε χρόνο συμβάσεις με περίπου 1000 αγρότες για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (ηλίανθος, ελαιοκράμβη, σόγια), καλλιεργώντας περί τα 60.000 στρέμματα ετησίως.

Το διεθνές περιοδικό εμπορίου και βιομηχανίας Actualidad αναγνωρίζοντας την ποιότητα του προϊόντος και το κύρος της εταιρείας απένειμε στην ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. τα βραβεία : «Leader in Prestige and Quality 2009» και « Golden eagle for Prestige and Quality 2010»

Η επιτυχής επιχειρηματική πορεία και καταξίωση της εταιρίας μας στηρίχθηκε στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, διαδικασιών και μεθόδων έρευνας παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, στο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, με κύρια βάση τον σεβασμό στις αξίες, στη κοινωνία και στο περιβάλλον.

Copyright © 2010 BioDiesel All rights reserved.Powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα