Εταιρία | Προφίλ

Η ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων.

Aπό την παραγωγική διαδικασία προκύπτουν :

  • ΠΡΟΙΟΝ: ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ( μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων)
  • ΥΠΟΠΡΟΙΟΝ: ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ

Το Βιοντίζελ είναι προϊόν μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων των πρωτογενών φυτικών ελαίων όπως ηλιέλαιο, κραμβέλαιο και σογιέλαιο, καθώς επίσης και των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων).

Το παραγόμενο βιοντίζελ είναι απολύτως σύμφωνο με τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214 και παραδίδεται στα διυλιστήρια όπου αναμιγνύεται με το πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό 7 %,σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Η ακατέργαστη γλυκερίνη και τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από τον βιολογικό καθαρισμό της εγκατάστασης διατίθενται σε μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου.

Η ετήσια δυναμικότητα της εταιρίας είναι 36.000 χιλιόλιτρα.   

Η εταιρία έχει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος για την Ποιότητα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015.

Επίσης διαθέτει πιστοποιητικό αειφορίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας RED.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού R.E.A.C.H. η ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση των προϊόντων της.

 

Copyright © 2010 BioDiesel All rights reserved.Powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα