Εταιρία | Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΠΕ

Η πολιτική της εταιρίας μας δεσμεύεται στην παραγωγή βιοκαυσίμων με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών σε παραγωγή και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στο χώρο της παραγωγής βιοκαυσίμων.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Επιχείρηση:

  • Εφαρμόζει Μεθόδους και Διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής, καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας Νομοθεσίας
  • Χρησιμοποιεί κατάλληλα Μηχανήματα, και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
  • Παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας
  • Θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την ΠΡΟΛΗΨΗ, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης μη συμμόρφωσης προς τις ποιοτικές απαιτήσεις
  • Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο στο οποίο πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προπαρασκευής και έτοιμου προιόντος
  • Ελέγχει την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν
Copyright © 2010 BioDiesel All rights reserved.Powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα