Εταιρία | Προφίλ

Η ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην  παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων.

Τα προϊόντα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, είναι:

  • ΠΡΟΙΟΝ: ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ( μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων)
  • ΥΠΟΠΡΟΙΟΝ: ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ

Το Βιοντίζελ είναι προϊόν μετεστεροποίησης πρωτογενών φυτικών ελαίων, που προέρχονται είτε από ελαιούχους σπόρους, όπως από σπόρους  ελαιοκράμβης, ηλίανθου και σόγιας, είτε από δευτερογενή (χρησιμοποιημένα) έλαια-τηγανέλαια.

Το παραγόμενο βιοντίζελ είναι απολύτως σύμφωνο με τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14103 και παραδίδεται στα διυλιστήρια όπου αναμιγνύεται με το πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό 6,5 %,σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Η ακατέργαστη γλυκερίνη διατίθεται στο εξωτερικό, όπως επίσης και τα υποπροϊόντα (λιπαρά οξέα) που προκύπτουν από το βιολογικό καθαρισμό της εγκατάστασης.

Η ετήσια δυναμικότητα της εταιρίας είναι 24000 χιλιόλιτρα, ενώ μέχρι το 2012 πρόκειται να ανέλθει στα 40000 χλτ.   

Η εταιρία έχει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος για την Ποιότητα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2000.

Ακολουθώντας πλήρως τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού R.E.A.C.H. η ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση των προϊόντων της.

 

 

Copyright © 2010 BioDiesel All rights reserved.Powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα