Εταιρία | Ιστορία

H ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2005. Από τον Απρίλιο του 2007 παραδίδει βιοντίζελ υψηλής ποιότητας στα διυλιστήρια των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και της MOTOR OIL. Παράλληλα διαθέτει ακατέργαστη γλυκερίνη και λιπαρά οξέα στο εξωτερικό.


Το Νοέμβριο του 2009, το διεθνές περιοδικό εμπορίου και βιομηχανίας Actualidad απένειμε στην ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. το βραβείο “Leader in Prestige and Quality 2009”,  αναγνωρίζοντας την ποιότητα του προϊόντος και το κύρος της εταιρίας.

Η επιτυχής επιχειρηματική πορεία και καταξίωση της εταιρίας μας στηρίχθηκε στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, διαδικασιών και μεθόδων έρευνας παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, στο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, με κύρια βάση τον σεβασμό στις αξίες, στη κοινωνία και στο περιβάλλον.

Copyright © 2010 BioDiesel All rights reserved.Powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα