Εταιρία | Έρευνα

Η ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με τη επιτροπή ερευνών του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έχει λάβει μέρος στα εξής ερευνητικά προγράμματα :

  1. «Διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης αυτούσιων (100%) βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά».Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τις δυνατότητες προώθησης καυσίμων στις μεταφορές στην Ελλάδα τα οποία αποτελούνται από 100 % βιοκαύσιμο.
  2. «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εργαλείου λήψης απόφασης στην παραγωγή βιοντίζελ για τη δημιουργία ενός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια». Αντικείμενο της έρευνας είναι η δημιουργία ενός εργαλείου λήψης απόφασης σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών στο οποίο θα καταγραφούν οι παραγωγοί και οι ποσότητες των τηγανελαίων για να χρησιμοποιηθούν ως δευτερογενής πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία.

 

Copyright © 2010 BioDiesel All rights reserved.Powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα